AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Păreri Orange.ro

Orange.ro este website-ul companiei Orange ce oferă informații despre serviciile Orange, magazin și alte informații. Ca magazin online, pe orange.ro regăsim produse precum: telefoane, accesorii, televizoare, obiecte conectate, tablete, smartwatch-uri etc. Ca servicii, Orange oferă: internet, televiziune și telefonie. Pe website-ul orange.ro se pot plăti facturi online, reîncărca cartele prepay sau accesa abonamente și oferte. […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Păreri Telekom.ro

Telekom.ro este website-ul companiei Telekom Romania Mobile, companie din insdustria telecomuncațiilor. Telekom este parte a grupului Deutsche Telekom și oferă servicii de telefonie, televiziune și internet. Compania Telekom oferă servicii pentru persoane fizice dar și cele juridice. Telekom România are o mulțime de magazine fizice pe teritoriul României, lista o puteți regăsi pe adresa www.mobile.telekom.ro/magazine/. […]

© Păreri 2023